Projecten

AIRCOCREW

Airco Crew, als een startend bedrijf, begrijpt het belang van online aanwezigheid. Daarom hebben we een professionele en moderne website ontwikkeld die aansluit bij de hedendaagse trends.

Categorie

Webdesign

Bekijk het resultaat

Prijs Categorie

Het probleem

Er was nog geen website voor het bedrijf, hier hebben wij verandering in gebracht. De website van Airco Crew biedt nu een gebruiksvriendelijke manier voor klanten om informatie te verkrijgen, contact op te nemen of direct een offerte aan te vragen. Deze verbeterde online zichtbaarheid legt een solide fundament voor toekomstige groei van het bedrijf.

Resultaten

De online zichtbaarheid is aanzienlijk gegroeid en er komen wekelijks offerte aanvragen binnen.

Het proces

De ontwikkeling van de website begon met een initiële opzet, zodat Airco Crew snel een beeld kon vormen van het eindresultaat. Na hun goedkeuring zijn we dieper ingegaan op de doelen van de website: wat wil Airco Crew bereiken met hun online aanwezigheid? Na het verhelderen van deze doelen, zijn we overgegaan tot het schrijven van aantrekkelijke teksten. Na goedkeuring van deze teksten, hebben we ze geïntegreerd in de website. Het design was direct een succes. Tijdens de feedbackrondes hebben we de laatste aanpassingen doorgevoerd om dit project succesvol af te ronden.

WEBSITE UPGRADE

Review

RMG is een betrouwbaar en creatieve partner. Het fijne aan de samenwering is dat je constant weet hoever je in het proces bent.

Zelf ook een project?